Mimwendu yɨ babʉdhʉ

Kumunio akʉ ɨkaa yɨ Asʉbɨɨ

Likweikwei laakʉnda kʉɔ kupopoko Bhibhilia

Kʉpana kwei ngia ba:mʉwa

Ɨkɔlɔ yɛɛ ɨdɔ ngia ya andɛsʉ